Explore

DEVK
2018

DEVOLDERARCHITECTEN
meet zichzelf een nieuw kleedje aan

Leven, wonen en werken wordt optimaal met elkaar verzoend door ze beter met elkaar te integreren. Volgens planologen en urbanisten moet het daar meer en meer naar toe in de toekomst.

DevolderArchitecten voegt de daad bij het woord met de reconversie van de site Vierschaar in één van Kortrijks meest populaire woon- wijken.

DEVOLDERARCHITECTEN
reinvent themselves

An optimal reconciliation of living and working is generated by  integrating  both in one site. Both living and working are reconciled seamlessly by integrating them in one site.  Planners and urbanists believe that we need to evolve more towards this philosophy if we want to secure a better future.

DevolderArchitecten practise what they preach by developing their vision of reconversion at the Vierschaar-site in one of Kortrijk’s most popular residential areas.

Tijd om ook voor DevolderArchitecten, waar ondertussen alles samen een tiental mensen werken, een nieuw kantoor te creëren. Immers, Site Vierschaar, de vroegere uitvalsbasis van de firma Kordekor, bestaande uit kantoren, showrooms en diverse loodsen, vroeg om een nieuwe invulling. Hier zag Geert een kans om via de sloop van enkele loodsen de site te ontpitten, plaats te maken voor een parkeergelegenheid met daarop aansluitend interessante verkoopbare ruimtes. Door aanplant van diverse bomen en hagen op deze centrale parking wordt duidelijk een meerwaarde gecreëerd voor de gehele woonomgeving. 

The time was right for DevolderArchitecten to create a new office, now that some 10 people are working there. Meanwhile, Site Vierschaar, the old base of the Kordekor company, existing of offices, showrooms and several warehouses, was in need of a new purpose. Here, Geert saw the opportunity to open up the site by tearing down half a warehouse and some other small buildings, to create space and offer new interesting sellable spaces surrounding the now open parking plot. By planting a diverse range of trees and hedges on the new central parking square, an obvious added value is generated enriching the surrounding residential environment.

Zelf liet hij hierbij zijn oog vallen op een donkere bakstenen loods waar door intense verbouwing en toevoeging van een nieuwe voorgevelschil een karaktervol kantoor vorm kreeg. Het karakter van de bestaande loods, met zichtbare eigen- zinnige betonstructuren en ruw gemetselde muren, werd verder aangevuld met hedendaagse houten schrijnwerkgevels en strakke toetsen zowel binnen als buiten.

Ondertussen komt zich hier o.a. in één van de gebouwen ook een groepspraktijk voor tandartsen vestigen, eveneens door DevolderArchitecten ontworpen. Het voelt aan als een soort sociale architectuur: via reconversie werd hier uiteindelijk wonen en werken in harmonie verenigd. Maar zoiets vraagt om visie: eerst ontwikkelen en dan pas bouwen.”

A dark brick warehouse caught Geert’s eye. Intense renovation and the addition of a new facade-shell gave shape to an office full of character. The character of the existing warehouse, with visible quirky concrete structures and rough masonry walls, was further complemented with contemporary wooden joinery facades and sleek touches both inside and outside.

In the meantime, a dentist practice, designed by DevolderArchitecten, will also be located here in one of the buildings. It feels like a kind of social architecture: through reconversion, living and working were eventually united here in harmony. Something like that requires vision, however: first develop, then build. ”

“Naast het architectenwerk stricto sensu, zetten we hiermee nu ook een stapje richting projectontwikkeling. Het is niet meer of niet minder dan een logische evolutie in ons vak.”

“Aside from architecture work sensu stricto, we take a step further into projectdevelopment. It’s nothing more and nothing less than a necessary and logical evolution in our field.”

Project selected for Kortrijk Heritage 2019

 

Author for VOKA, Karel Cambien
Translation Janne Delagrange
Pictures by
Gerald Van Rafelghem,
Joran Marijsse,
Eleonore Devolder

TEMA
2019

DEVK