Mission

Mission

ONZE AANPAK

De grootste of de kleinste opdracht; telkens weer start de vraagstelling op een groter
echelon dan het door de klant gevraagde. Het referentiekader wordt groter gezien dan
de opdracht zelf, om goed ingelicht tot de juiste inzichten te komen en goede ontwerpkeuzes
te maken. Eventueel wordt eerst een masterplan opgemaakt waarin de ‘effectieve opdracht’,
zij het dan juist gepositioneerd, kan aangevat worden.

Goede ‘daarom-antwoorden’ op vele ‘waarom-vragen’ kunnen kortzichtige ideeën counteren.
Mits het nodige inlevingsvermogen, mits de nodige dossiernieuwsgierigheid en mits
de nodige integrale visie op de ontwerpopgave, worden goed onderbouwde ontwerpvoorstellen
mogelijk gemaakt door de brede expertise van het bureau.

Voor een goed inlevingsvermogen wordt altijd uitgegaan van een geschreven programma
dat onder onze begeleiding tot stand komt. Hierbij worden de registers opengetrokken om
via een zo breed mogelijk spectrum te resulteren in een basisconcept. Zo worden ook de
omgevingsfactoren eerst goed onderzocht en opgenomen om ook op dit gebied een passend
antwoord te kunnen bieden. Eerbied voor het historisch erfgoed en het ruimtelijk kadert voor
het stedelijke, voor de open ruimte, wordt sinds 30 jaar verdedigd in de praktijk.

Het ontwerpen gebeurt van binnenuit. De functionaliteit wordt altijd eerst ruw getoetst
binnen een gebruiksschema. Dan volgt een tweede ronde met ontwerpschetsen, weliswaar
met functionaliteit, techniciteit en budget in het achterhoofd, die de algemene vorm en de ideeën
vormen die dan weer de functionele invulling andere impulsen kan geven.

Daarna volgt meestal een bezinningstijd die uitmondt in de ontwerp-act, die én de architecturale
kwaliteit én de functionaliteit op een gewogen wijze dient en pas dan voor het eerst aan de klant
wordt voorgesteld. Daarbij worden  de afwerkingen vaak al reeds vroeg bevraagd of gekozen, zodat
budgetten goed begroot kunnen worden. De techniciteit van gebouwen wordt ook steeds complexer,
waardoor er er al van in het begin rekening mee gehouden moet worden.

Om verder budgetvriendelijk te kunnen bouwen worden industriële vaak toepassingen
vernieuwend ingezet. De architectuur is technisch onderbouwd: in detail uitgewerkte
economische draagstructuren uitgekiende milieu- en energievriendelijke verwarming en koeling,
zonnewering en isolatie, enz…

Wij kennen hier ondertussen onze eigen baan en weten ons waar nodig weg te cijferen zodat we
waar nodig én wils aardig uit de hoek kunnen komen om tot het beste te doen voor de noden
van onze klant.

De opdrachtgever stelt de prioriteiten, de omgeving bepaalt het kader. Wij zorgen door de methode
van aanpak voor een functionele hedendaagse architectuur met een eenvoudige  maar ook zeer fijn
en doordachte signatuur. Onze architectuur.

ONZE VISIE

Wij staan en gaan voor pure architectuur.
Tot in de diepste puntjes werken en kijken wij uit naar hoe een plan beleefd kan worden.
Samen met de klant gaan we opzoek naar de beste oplossing op hun vragen en noden.
Vaak is niets wat het lijkt…. samen ontdekken en helpen wij jullie stap voor stap vooruit.

Met enkele doordachte vragen komen we vaak al verassend ver!
Laat je verrassen. En kijk ook even rond. Op onze site zien jullie maar een glimps.
Willen jullie meer zien, horen of te weten komen over wat er achter deze muren schuilt?

Contacteer ons dan voor een afspraak. Wij helpen jullie graag én vrijblijvend verder.