Mission

Mission

De grootste of de kleinste opdracht; telkens weer start de vraagstelling op een groter echelon dan het door de klant gevraagde. Het referentiekader wordt groter gezien dan de opdracht zelf, om goed ingelicht tot de juiste inzichten te komen en goede ontwerpkeuzes te maken.

Eventueel wordt eerst een masterplan opgemaakt waarin de ‘effectieve opdracht’, zij het dan juist gepositioneerd, kan aangevat worden.

Goede ‘daarom-antwoorden’ op vele ‘waarom-vragen’ kunnen kortzichtige ideeën counteren. Mits het nodige inlevingsvermogen, mits de nodige dossiernieuwsgierigheid en mits de nodige integrale visie op de ontwerpopgave, worden goed onderbouwde ontwerpvoorstellen mogelijk gemaakt door de brede expertise van het bureau. Voor een goed inlevingsvermogen wordt altijd uitgegaan van een geschreven programma dat onder onze begeleiding tot stand komt. Hierbij worden de registers opengetrokken om via een zo breed mogelijk spectrum te resulteren in een basisconcept.

De omgevingsfactoren worden eerst goed opgenomen om ook op dit gebied een passend antwoord te kunnen bieden. Eerbied voor het historisch erfgoed en het ruimtelijk kadert voor het stedelijke, voor de open ruimte, wordt sinds 30 jaar verdedigd in de praktijk.

Het ontwerpen gebeurt van binnenuit. De functionaliteit wordt altijd eerst ruw getoetst binnen een gebruiksschema. Dan volgt een tweede ronde met ontwerpschetsen, weliswaar met functionaliteit, techniciteit en budget in het achterhoofd, die de algemene vorm en de ideeën vormen die dan weer de functionele invulling andere impulsen kan geven. Daarna volgt meestal een bezinningstijd die uitmondt in de ontwerp-act, die én de architecturale kwaliteit én de functionaliteit op een gewogen wijze dient en pas dan voor het eerst aan de klant wordt voorgesteld.

In veel gevallen worden de afwerkingen reeds vroeg bevraagd of gekozen, zodat budgetten goed begroot kunnen worden. De techniciteit van gebouwen wordt ook steeds complexer, zodat er van in het begin rekening mee gehouden moet worden.

Om verder budgetvriendelijk te kunnen bouwen worden industriële vaak toepassingen vernieuwend toegepast. De architectuur is technisch onderbouwd: in detail uitgewerkte economische draagstructuren uitgekiende milieu- en energievriendelijke verwarming en koeling, zonnewering en isolatie, enz…

Wij kunnen ons waar nodig wegcijferen en willen waar nodig aardig uit de hoek komen.

De opdrachtgever stelt de prioriteiten, de omgeving bepaalt het kader. Wij zorgen door de methode van aanpak voor een functionele hedendaagse architectuur van eenvoudige signatuur.